Motorcycle List - Bandung | 29 September 2020

No Rekening Bandung
BCA 526 530 5323

Search Motorcycle by

Lot No
1

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  D 2554 ACT

 • STNK Tax records

  31/10/2020

 • Price

  Rp 9,800,000

Bandung
Lot No
2

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  E 3761 CY

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 10,500,000

Bandung
Lot No
3

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  D 3966 ACT

 • STNK Tax records

  06/11/2020

 • Price

  Rp 9,600,000

Bandung
Lot No
4

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  D 3991 VEM

 • STNK Tax records

  19/12/2020

 • Price

  Rp 12,900,000

Bandung
Lot No
5

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  E 2809 OM

 • STNK Tax records

  12/01/2020

 • Price

  Rp 15,900,000

Bandung
Lot No
6

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  D 5735 VEN

 • STNK Tax records

  25/02/2021

 • Price

  Rp 12,300,000

Bandung
Lot No
7

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  E 2667 OP

 • STNK Tax records

  09/07/2020

 • Price

  Rp 9,300,000

Bandung
Lot No
8

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  D 2874 ACU

 • STNK Tax records

  25/11/2020

 • Price

  Rp 10,100,000

Bandung
Lot No
9

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2020

 • Police No

  Z 3516 AAF

 • STNK Tax records

  06/04/2021

 • Price

  Rp 14,000,000

Bandung
Lot No
10

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  E 6168 YAW

 • STNK Tax records

  10/09/2020

 • Price

  Rp 9,700,000

Bandung
Lot No
11

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2019

 • Police No

  D 3975 ACS

 • STNK Tax records

  21/10/2020

 • Price

  Rp 7,900,000

Bandung
Lot No
12

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2016

 • Police No

  D 2995 AAN

 • STNK Tax records

  07/10/2020

 • Price

  Rp 9,000,000

Bandung
Lot No
13

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

D

 • Year

  2019

 • Police No

  E 6415 JY

 • STNK Tax records

  28/05/2020

 • Price

  Rp 10,500,000

Bandung
Lot No
14

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2016

 • Police No

  D 2719 VDI

 • STNK Tax records

  22/07/2019

 • Price

  Rp 12,000,000

Bandung
Lot No
15

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

C

 • Year

  2019

 • Police No

  D 5528 SBI

 • STNK Tax records

  28/02/2021

 • Price

  Rp 7,000,000

Bandung
Lot No
16

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2015

 • Police No

  E 4863 JA

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 5,800,000

Bandung
Lot No
17

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  T 3292 ZQ

 • STNK Tax records

  04/10/2020

 • Price

  Rp 8,800,000

Bandung
Lot No
18

Grade
Exterior

E

Grade
Machine

E

 • Year

  2009

 • Police No

  B 6953 SRU

 • STNK Tax records

  25/03/2021

 • Price

  Rp 4,000,000

Bandung
Lot No
19

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

E

 • Year

  2009

 • Police No

  B 6124 SSB

 • STNK Tax records

  25/03/2021

 • Price

  Rp 4,000,000

Bandung
Lot No
20

Grade
Exterior

E

Grade
Machine

F

 • Year

  2009

 • Police No

  B 6703 SRW

 • STNK Tax records

  24/03/2021

 • Price

  Rp 4,000,000

Bandung
Lot No
21

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

D

 • Year

  2017

 • Police No

  E 5693 CH

 • STNK Tax records

  25/11/2018

 • Price

  Rp 4,800,000

Bandung
Lot No
22

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2012

 • Police No

  E 2177 MY

 • STNK Tax records

  29/09/2013

 • Price

  Rp 3,900,000

Bandung
Lot No
23

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

D

 • Year

  2019

 • Police No

  D 4812 SBL

 • STNK Tax records

  10/12/2020

 • Price

  Rp 10,900,000

Bandung
Lot No
24

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

E

 • Year

  2018

 • Police No

  D 4981 ACC

 • STNK Tax records

  23/11/2019

 • Price

  Rp 5,100,000

Bandung
Lot No
25

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2019

 • Police No

  E 6980 JX

 • STNK Tax records

  26/03/2020

 • Price

  Rp 7,200,000

Bandung
Lot No
26

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

D

 • Year

  2013

 • Police No

  D 3785 JV

 • STNK Tax records

  09/04/2020

 • Price

  Rp 2,800,000

Bandung
Lot No
27

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

D

 • Year

  2016

 • Police No

  Z 2118 GV

 • STNK Tax records

  09/05/2018

 • Price

  Rp 4,700,000

Bandung
Lot No
28

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

E

 • Year

  2007

 • Police No

  D 5860 FP

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 1,800,000

Bandung
Lot No
29

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  F 3315 UBB

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 6,900,000

Bandung
Lot No
30

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

F

 • Year

  2015

 • Police No

  E 5887 YW

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 4,600,000

Bandung