Motorcycle List - Semarang Ngaliyan 1 | 25 September 2019

No Rekening Semarang Ngaliyan 1
Ngaliyan : BCA 526 532 6223
Genuk : BCA 526 532 6223

Search Motorcycle by

Lot No
1

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  H 6527 BCD

 • STNK Tax records

  24/05/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
2

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  G 4209 PH

 • STNK Tax records

  28/12/2018

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
3

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  G 6319 ZB

 • STNK Tax records

  26/09/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
4

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  H 6913 BAD

 • STNK Tax records

  13/01/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
5

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  H 2868 AQD

 • STNK Tax records

  13/07/2018

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
6

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  H 5099 AZD

 • STNK Tax records

  26/10/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
7

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  H 5753 AZD

 • STNK Tax records

  06/11/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
8

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  H 5792 BAD

 • STNK Tax records

  02/01/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
9

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  H 6736 AZD

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
10

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  H 4737 BCD

 • STNK Tax records

  08/05/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
11

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  H 5571 BAD

 • STNK Tax records

  30/12/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
12

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  H 6093 BBD

 • STNK Tax records

  17/03/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
13

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2014

 • Police No

  AD 4023 OP

 • STNK Tax records

  11/03/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
14

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  H 3262 ATD

 • STNK Tax records

  28/12/2018

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
15

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  AD 2335 AUF

 • STNK Tax records

  10/11/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
16

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  G 2784 BK

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
17

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

D

 • Year

  2013

 • Police No

  AD 6437 TI

 • STNK Tax records

  27/02/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
18

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  H 4390 AZD

 • STNK Tax records

  19/10/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
19

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2012

 • Police No

  AD 2625 EO

 • STNK Tax records

  22/12/2018

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
20

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  H 3958 BAD

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
21

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  K 2378 ANF

 • STNK Tax records

  07/08/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
22

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  H 5282 ASD

 • STNK Tax records

  22/11/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
23

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  K 3821 ARC

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
24

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2014

 • Police No

  AD 5156 OH

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
25

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  H 3907 AMC

 • STNK Tax records

  10/07/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
26

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2013

 • Police No

  AD 4043 CI

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
27

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2017

 • Police No

  H 2846 BJG

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
28

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2014

 • Police No

  G 2158 JQ

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
29

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  AD 3651 ARF

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1
Lot No
30

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  AD 4249 BA

 • STNK Tax records

  11/02/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang Ngaliyan 1