Motorcycle List - Bandung | 14 July 2020

No Rekening Bandung
BCA 526 530 5323

Search Motorcycle by

Lot No
1

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

E

 • Year

  2014

 • Police No

  D 5177 VBS

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Bandung
Lot No
2

Grade
Exterior

F

Grade
Machine

E

 • Year

  2015

 • Police No

  D 3742 OB

 • STNK Tax records

  10/09/2020

 • Price

  Rp 0

Bandung
Lot No
3

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2013

 • Police No

  D 6650 ZBF

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Bandung
Lot No
4

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

E

 • Year

  2015

 • Police No

  D 3286 UCI

 • STNK Tax records

  21/12/2019

 • Price

  Rp 2,600,000

Bandung
Lot No
5

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

D

 • Year

  2018

 • Police No

  D 3928 SBI

 • STNK Tax records

  30/01/2020

 • Price

  Rp 5,100,000

Bandung
Lot No
6

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

D

 • Year

  2013

 • Police No

  Z 4901 FR

 • STNK Tax records

  10/12/2020

 • Price

  Rp 6,700,000

Bandung
Lot No
7

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

E

 • Year

  2014

 • Police No

  E 2247 IT

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 4,600,000

Bandung
Lot No
8

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2011

 • Police No

  D 5048 ID

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 2,500,000

Bandung
Lot No
9

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

C

 • Year

  2008

 • Police No

  D 5901 FY

 • STNK Tax records

  19/05/2018

 • Price

  Rp 2,900,000

Bandung
Lot No
10

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2005

 • Police No

  D 5229 SK

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 1,400,000

Bandung
Lot No
11

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2003

 • Police No

  D 4381 YO

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 1,300,000

Bandung
Lot No
12

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2003

 • Police No

  D 6671 CZ

 • STNK Tax records

  19/12/2018

 • Price

  Rp 1,500,000

Bandung
Lot No
13

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2010

 • Police No

  D 4294 UCY

 • STNK Tax records

  18/09/2017

 • Price

  Rp 3,500,000

Bandung
Lot No
14

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

C

 • Year

  2004

 • Police No

  D 3975 LY

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 1,500,000

Bandung
Lot No
15

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

C

 • Year

  2009

 • Police No

  D 5297 GX

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 1,900,000

Bandung
Lot No
16

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2016

 • Police No

  D 2599 VDF

 • STNK Tax records

  11/03/2017

 • Price

  Rp 4,500,000

Bandung
Lot No
17

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

D

 • Year

  2010

 • Police No

  F 6464 MO

 • STNK Tax records

  06/10/2014

 • Price

  Rp 1,900,000

Bandung
Lot No
18

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

C

 • Year

  2008

 • Police No

  D 6533 ZTG

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 2,500,000

Bandung
Lot No
19

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

D

 • Year

  2011

 • Police No

  D 2086 SX

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 2,500,000

Bandung
Lot No
20

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

C

 • Year

  2012

 • Police No

  D 3487 UAO

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 2,500,000

Bandung
Lot No
21

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2009

 • Police No

  D 5833 YZ

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 1,900,000

Bandung
Lot No
22

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2007

 • Police No

  D 4789 XI

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 1,900,000

Bandung
Lot No
23

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2004

 • Police No

  D 3921 DP

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 1,500,000

Bandung
Lot No
24

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2006

 • Police No

  D 2970 WG

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 2,700,000

Bandung
Lot No
25

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2016

 • Police No

  D 2201 AAB

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 5,300,000

Bandung
Lot No
26

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2005

 • Police No

  D 6037 VK

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 1,300,000

Bandung
Lot No
27

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2006

 • Police No

  D 6029 VS

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 1,600,000

Bandung
Lot No
28

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2011

 • Police No

  D 6018 HZ

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 2,300,000

Bandung
Lot No
29

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2009

 • Police No

  D 2876 ZP

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 2,300,000

Bandung
Lot No
30

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2005

 • Police No

  D 2258 EF

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 2,000,000

Bandung