Motorcycle List - Semarang | 20 November 2019

No Rekening Semarang
Ngaliyan : BCA 526 532 6223
Genuk : BCA 526 532 6223

Search Motorcycle by

Lot No
1

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  G 4088 OD

 • STNK Tax records

  16/01/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
2

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2014

 • Police No

  B 3550 KQH

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
3

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2014

 • Police No

  H 6246 EH

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
4

Grade
Exterior

E

Grade
Machine

D

 • Year

  2018

 • Police No

  K 4744 APF

 • STNK Tax records

  10/10/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
5

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2015

 • Police No

  AD 6034 ZA

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
6

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2015

 • Police No

  AB 3115 BH

 • STNK Tax records

  21/09/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
7

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

C

 • Year

  2019

 • Police No

  H 4624 AQC

 • STNK Tax records

  12/02/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
8

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  H 5158 AOC

 • STNK Tax records

  24/10/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
9

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  H 2078 ARC

 • STNK Tax records

  14/03/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
10

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  H 2197 ATC

 • STNK Tax records

  02/07/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
11

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  H 4018 ATC

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
12

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  H 2276 MK

 • STNK Tax records

  28/06/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
13

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  AA 5805 AY

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
14

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  H 5071 AOW

 • STNK Tax records

  18/02/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
15

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  H 6740 AUE

 • STNK Tax records

  03/07/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
16

Grade
Exterior

F

Grade
Machine

C

 • Year

  2019

 • Police No

  H 2564 BHE

 • STNK Tax records

  28/02/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
17

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  H 4775 AOW

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
18

Grade
Exterior

F

Grade
Machine

D

 • Year

  2018

 • Police No

  H 3980 BFE

 • STNK Tax records

  22/11/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
19

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  H 5538 BJE

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
20

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  AA 3338 FJ

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
21

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  H 3269 NA

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
22

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  G 2267 YI

 • STNK Tax records

  03/09/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
23

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2015

 • Police No

  AD 5544 QK

 • STNK Tax records

  15/08/2017

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
24

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  AD 3391 BRE

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
25

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  AD 5752 BRE

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
26

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  AD 4128 ARC

 • STNK Tax records

  20/05/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
27

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  AD 5862 APC

 • STNK Tax records

  12/12/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
28

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2019

 • Police No

  AA 6276 EB

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
29

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  AA 5985 IB

 • STNK Tax records

  27/05/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
30

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  R 6917 CR

 • STNK Tax records

  19/06/2018

 • Price

  Rp 0

Semarang