Motorcycle List - Semarang | 23 October 2019

No Rekening Semarang
Ngaliyan : BCA 526 532 6223
Genuk : BCA 526 532 6223

Search Motorcycle by

Lot No
1

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

D

 • Year

  2011

 • Police No

  B 3186 NOA

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
2

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2010

 • Police No

  K 4191 T

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
3

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

C

 • Year

  2013

 • Police No

  H 3621 RJ

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
4

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2016

 • Police No

  B 4943 KAC

 • STNK Tax records

  30/05/2017

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
5

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2011

 • Police No

  H 2704 AU

 • STNK Tax records

  14/04/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
6

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  G 6412 SI

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
7

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2014

 • Police No

  B 3550 KQH

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
8

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2015

 • Police No

  KT 2056 RAM

 • STNK Tax records

  13/05/2016

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
9

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2014

 • Police No

  H 6246 EH

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
10

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2015

 • Police No

  AD 6034 ZA

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
11

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2014

 • Police No

  G 2158 JQ

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
12

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  G 3006 AHG

 • STNK Tax records

  18/04/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
13

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  G 2126 AJF

 • STNK Tax records

  30/01/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
14

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  G 5732 UI

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
15

Grade
Exterior

D

Grade
Machine

C

 • Year

  2018

 • Police No

  G 3602 OD

 • STNK Tax records

  10/01/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
16

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2017

 • Police No

  G 5969 AFF

 • STNK Tax records

  28/10/2018

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
17

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2019

 • Police No

  G 3137 AVF

 • STNK Tax records

  29/05/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
18

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  G 2603 APF

 • STNK Tax records

  31/08/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
19

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2015

 • Police No

  G 6023 OU

 • STNK Tax records

  16/02/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
20

Grade
Exterior

F

Grade
Machine

D

 • Year

  2018

 • Police No

  G 2336 BEG

 • STNK Tax records

  07/03/2020

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
21

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  G 6908 AKF

 • STNK Tax records

  27/04/2019

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
22

Grade
Exterior

C

Grade
Machine

C

 • Year

  2014

 • Police No

  G 5647 DN

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
23

Grade
Exterior

B

Grade
Machine

B

 • Year

  2018

 • Police No

  G 2543 AGG

 • STNK Tax records

  -

 • Price

  Rp 0

Semarang
Lot No
24

Grade
Exterior

-

Grade
Machine

-

 • Year

  2017

 • Police No

  B 4183 NDO

 • STNK Tax records

  21/07/2018

 • Price

  Rp 6,500,000

Semarang
Lot No
25

Grade
Exterior

-

Grade
Machine

-

 • Year

  2016

 • Police No

  B 4182 NCD

 • STNK Tax records

  08/10/2017

 • Price

  Rp 4,500,000

Semarang